donderdag 28 augustus 2014

Autumnus.

Hij had ons liggen, de clown. Mijn aardappels een maand vroeger dood, de wingerd begint een maand te vroeg te verkleuren, herfstweer tijdens hoogzomer. Grapjas.
De zomer is terug. Maar de gedachte dat Autumnus werkelijk aan de deur klopt blijft bij.
En na hem komt Hiems. 'k Durf er nog niet aan denken, maar ik moet.
'k Heb wel een hekel aan mensen die zagen. Maar af en toe moet het.

'k Ben dus ook begonnen met zagen.

Let op de gebrekkige veiligheidsinrichting aan de zaag! Handschoenen, veiligheidsbril en Mickey Mouse zijn een must! (aanklikken om te vergroten)
Laat de winter maar komen. Maar niet te vlug. Eén grap is genoeg. Eerst wil ik nog een oudewijvenzomer genieten.
Daarna kan de stroom gerust uitvallen

maandag 25 augustus 2014

Aardappeloogst

Mijn kippen zijn er stellig van overtuigd dat het tijd is mijn aardappelen te rooien. Ik zou ze liever nog een 2tal weken laten staan tot het loof helemaal dood is maar als kippen zich iets in het hoofd gehaald hebben is er geen ontkomen aan. Desnoods halen ze de knollen zelf uit de grond.
Wat vooraf ging:

Op 3 verschillende percelen werden aardappelen gekweekt met de 'no till - total mulch' methode.
Perceel A: dit stuk is al vele jaren met de hoger genoemde methode in gebruik.
Perceel B: een stuk 'gazon', 1 keer per jaar gemaaid, het groen laten liggen en eens per jaar een laag hooi er boven op.
Perceel C: een stuk weide die elk jaar hooi leverde en nooit gemulcht werd.

Op het schavotje komen op de

3de plaats: perceel C, de Rosaras (slechts gedeeltelijk gerooid). Begonnen met een droge weide, een zeer lang aanhoudende droogte en mijn bewuste laissez-faire laissez-passez mentaliteit kon ik ook niets anders verwachten.
Curiosity killed the cat. De planten hebben hun achterstand niet ingehaald. Toch leverden ze per plant enige middelgrote knollen. De overvloedige regen van de laatste weken had er dan wel weer voor gezorgd dat de nog aanwezige slakkenpopulatie roet in het eten kwamen gooien: onder elke plant een 2tal goed doorvoede dieren die menige mooie knollen kompleet uitgehold hebben.

2de plaats: perceel B, de Dittas. De proefrooing leverde weliswaar betere resultaten op dan
perceel A, de photofinish toonde toch een duidelijke achterstand. Slakken waren hier nagenoeg niet aanwezig en ook de muizenvraat was minimaal.

1ste plaats: perceel A dus, eveneens Dittas, ook met minimale slakken- en muizenschade.

Maar ook op deze beide percelen heeft de droogte haar tol geëist. De resultaten per plant waren zeer verschillend. Van planten met enkele zeer mooie grote knollen (kleine knolletjes zijn eigenlijk ook wel mooi), planten met sommige grote en meerdere zeer kleine tot planten met meerdere tientallen te verwaarlozen aardappeltjes. Ook waren er talrijke misvormde knollen:

Al met al had ik toch betere resultaten verwacht. Ook in voorgaande jaren had ik 3 vergelijkbare percelen maar dan met een zeer tevreden stellende opbrengst (behalve daar waar de woelmuizen feest hadden gevierd). Een voldoende vochtige bodem en voldoende neerslag vooral tijdens de eerste groeifase zijn onontbeerlijk.

Al met al toch genoeg opbrengst om het jaar door te komen maar geen cadeaupatatjes voor mijn buren
 :-(
Toch een mooi loon voor zo weinig werk!

Mijn kippen kunnen nu het slachtveld opruimen.
(Screenshots:  Man of Aran, 1934)


woensdag 6 augustus 2014

Aardappel update N°4

Tijdens een week westvlaamse-roots-bezoek werd mijn tuin eindelijk gezegend door enkele goeddoende regenbuien.
Hoewel het aardappel groeiseizoen toch nog een tijdje kan doorgaan was ik verrast te zien dat de westvlaamse aardappelen al het loodje hadden gelegd. Ik had er wel nog niet aan gedacht dat het loof dood gespoten werd.
Terug thuis dwong mijn nieuwsgierigheid mij tot een kleine proefrooiing. Door de massas aardappelloof waren er geen rijen meer te herkennen. Ik moest de voet van de planten zoeken, een zoektocht die rijkelijk beloont werd. Tenminste bij de 2 eerste percelen. Bij het 3de perceel maakten de weelderige penen het zoeken moeilijk. Na de lang aanhoudende droogte hebben deze planten daar hun achterstand nog niet ingehaald. Ook de ernstige slakkenvraat zorgt voor een kleinere opbrengst.

Van elk perceel werd 1 willekeurige plant genomen.

Hier de eerste resultaten:

Perceel A
Perceel B


Perceel C


De opbrengst van de 3 planten: