woensdag 4 september 2013

Jantje ...

zag eens

pruimen hangen.
O, als
eieren zo groot.
't Scheen dat Jantje wou gaan
plukken
Schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch te tuinman, die het ziet:
Aan een boom zo vol geladen
mist men
vijf, zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken; ik loop heen.
Zou ik om een hand vol pruimen
Ongehoorzaam wezen? Neen!

http://www.voorbeginners.info/kinderliedjes/jantje-zag-eens-pruimen-hangen.htm